Waarom astro-consult?

  • Beste consulenten
  • Exclusief bij ons
  • Scherpe tarieven
  • Credits onbeperkt geldig
  • Contact zoals u wilt
  • Veilig en discreet

Getuigenissen:

Roos (1422), Echt een aanrader. Het klopte volledig ben zeer tevreden

Lees meer getuigenissen
 

Klantenservice:

Bellen via credits
Contact opnemen
 

Veilig betalen:Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Astro-Consult

Artikel 1 Definities

De diensten worden aangeboden door Telecom SARL.
De klantendienst kan enkel schriftelijk gecontacteerd worden op Troonstraat 129, 1050 Brussel en telefonisch op 0032 (0) 472-48.22.91

Gebruiker: De natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening.

Dienstverlening: Dienst waarmee Astro-Consult de gebruiker de service biedt om te reageren op vragen hetzij via sms (hierbij verkrijgen zij per bericht een (gepersonaliseerd) SMS bericht), hetzij via telefoon, chat of email.

Artikel 2 De dienstverlening

2.1 Omschrijving

Astro-Consult biedt haar dienstverlening in 1 vorm aan te weten 1:1. Wij maken geen gebruik van fictieve profielen. De SMS chat, telefoon, web chat en email zijn geen abonnementsvormen.

2.2 Astro-Consult spant zich in de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud van de dienstverlening niet juist of actueel is of dat de dienstverlening niet optimaal bereikbaar of beschikbaar is.

2.3 Astro-Consult is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of in direct of indirect verband staat met het gebruik van de dienstverlening.

2.4 Astro-Consult is gerechtigd de dienstverlening, zonder voorafgaande bekendmaking, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen dan wel het gebruik hiervan te beperken, indien dit naar de mening van Astro-Consult noodzakelijk is.

Astro-Consult is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade door het (tijdelijk) buiten gebruik stellen.

2.5 De gebruiker dient de dienstverlening te gebruiken zoals van een goed/normaal gebruiker mag worden verwacht. Het is de gebruiker niet toegestaan de via de dienstverlening verkregen informatie te vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Tevens is het de gebruiker niet toegestaan het gebruik van of de toegang tot de dienstverlening te reproduceren of te blokkeren.

Artikel 3 De Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Astro-Consult en gebruiker komt tot stand op het moment dat gebruiker zich conform de daartoe bestemde procedure heeft aangemeld dan wel op het moment dat de gebruiker daadwerkelijk gebruik maakt van de dienstverlening.

3.2 De gebruiker heeft niet de mogelijkheid de overeenkomst binnen 7 werkdagen te ontbinden (als bedoeld in artikel 7:46d BW jo. 7:46i lid 5 sub a BW) indien de levering van de SMS dienst door Astro-Consult reeds heeft plaatsgevonden. De gebruiker heeft wel de mogelijkheid de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang te beëindigen door zich af te melden conform de daartoe bestemde procedure welke duidelijk op de website www.Astro-Consult.eu is te vinden. In het geval van een éénnmalige sms-dienst (ASTRO SMS) vervalt de overeenkomst na levering van de dienst.

3.3 Astro-Consult behoudt zich het recht voor de overeenkomst ieder moment met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

- het redelijkerwijs niet langer van Astro-Consult verlangd kan worden de overeenkomst in stand te houden.

- de gebruiker gedurende 3 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening.

- de gebruiker zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst niet nakomt.

Indien Astro-Consult de overeenkomst beëindigt zal zij alle gegevens van de gebruiker verwijderen.

3.4 Door aan te melden voor de SMS-, bel-, chat of emaildienst of door gebruik te maken van deze dienst, gaat u akkoord met deze voorwaarden en verklaard u tevens dat u 18 jaar of ouder bent.

Artikel 4 Betaling

4.1 De gebruiker is voor het gebruik van de overeengekomen vorm van dienstverlening het daarbij behorende tarief verschuldigd. De tarieven die behoren bij een bepaalde vorm van de dienstverlening staan in Artikel 4.4 toegelicht. Astro-Consult heeft het recht deze tarieven te wijzigen.

4.2 De gebruiker is het tarief verschuldigd op het moment dat Astro-Consult, conform de overeengekomen vorm van dienstverlening, het SMS bericht naar gebruiker verstuurd. Indien het door Astro-Consult verstuurde SMS bericht de gebruiker niet bereikt, al dan niet door toedoen van de gebruiker, is de gebruiker derhalve wel het overeengekomen tarief verschuldigd.

4.3 De telecom operator is verantwoordelijk voor facturering van het door gebruiker verschuldigde tarief. De telecom operator zal derhalve de door gebruiker verschuldigde tarieven bij de gebruiker in rekening brengen en innen. Bij eventuele onduidelijkheden in of vragen met betrekking tot de factuur dient de gebruiker dan ook contact op te nemen met de betreffende telecom operator.

4.4 Het tarief voor de SMS dienst voor de Voor de shortcode 6502 (België) is het tarief voor de SMS dienst EUR 2 Euro per verstuurd en EUR 0Euro per ontvangen bericht door Astro-Consult.

4.5. Het tarief voor de telefoondienst België is 1,75€/minuut en voor Nederland 0,90€/min.

4.6 In geval van bellen, smssen, chatten of emailen via credits, laadt de gebruiker op voorhand credits op zijn account. De gebruiker heeft het recht niet het opgeladen bedrag terug te vorderen. De gebruiker kan dan gebruik maken van de diensten zolang hij over voldoende credits beschikt.

Artikel 5 Privacy

5.1 Om gebruik te maken van de dienstverlening is het noodzakelijk dat de gebruiker zich aanmeldt volgens de daartoe volgende procedure die op de website duidelijk vermeld staat.

5.2 Gegevens die door gebruik van de dienstverlening kunnen worden gemeten of verzameld worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren.Heb je vragen over de credits ? Neem contact met ons op via het contactformulier.
Heb je problemen met je online betaling ? Contacteer Mollie op https://www.mollie.com/nl/contact